Press "Enter" to skip to content

Tag: Wrocław

Wrocław

Rodzaje reklamy zewnętrznej

Reklama zewnętrzna nazywana jest z języka angielskiego outdoorową czy też uliczną reklamą.
Outdoor oznacza reklamę, która jest eksponowana na zewnątrz na celowo do tego przeznaczonych nośnikach reklamy: billboardach, filarach ogłoszeniowych, nośnikach zainstalowanych na wiatach przystankowych bądź kioskach, tablicach elektronicznych względnie telebimach.

Nasza łazienka powinna być piękna!

Zwłaszcza kobiety wprost kochają siedzenie w łazience. Niby co one robią tyle minut w owej części domu? Ciężko to pojąć, choć pewnie panie powiedzą, że to w sumie nie z ich płcią jest jakikolwiek problem, a jeżeli już, to z panami. Można powiedzieć, iż nierzadko nasze łazienki niestety nie są w stanie spełnić norm. Naturalnie kiedy wchodzimy do typowej łazienki, tak czy siak nie ma katastrofy, Polacy umieją zadbać o porządek, lecz no jakby nie patrzeć nie jest doskonale.

Komornik jako funkcjonariusz publiczny, gwarant wykonalności orzeczeń prawniczych

Dłużnicy, którzy nie regulują własnych wierzytelności nie mogą czuć się bezkarni, któregoś dnia przybędzie do jego mieszkania komornik.
Komornik to urzędnik publiczny, gwarant wykonalności rozstrzygnięć sądowych wydanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej.
Znaczy to, że wykonując swoją pracę, egzekutor korzysta z wyjątkowej osłony prawa karnego, jaka należy się funkcjonariuszom publicznym.