W dzisiejszym świecie niesłychanie ważną kwestią społeczną z pewnością jest rozrywka. Nikt z nas bowiem raz za razem nie wyobraża sobie normalnego funkcjonowania w naszym bardzo stresogennym świecie, bez po wielokroć olbrzymiego wsparcia, które bez wątpienia jest nam w stanie zagwarantować rozrywka.