Studiami nad biznesem i marketingiem od dawna zajmują się naukowcy. Nieobecność wrodzonych predyspozycji da się zniwelować semestrami na uniwersytetach ekonomicznych lub zrekompensować specjalistycznymi kursami i szkoleniami.