Czym jest florystyka? Jest to dział botaniki, a mianowicie mówiąc konkretniej geografii roślin i geobotaniki, którego zadaniem jest inwentaryzacja flory dla zdefiniowania spisu gatunków roślin łącznie z określeniem ich stanowisk na określonym obszarze. Można również powiedzieć, że zajmuje się badaniem zasięgów roślin, a również grupowaniem roślin na podstawie kryterium zasięgowym. Tego typu wyniki różnych badań florystycznych mają znaczenie dla oceny stanu ochrony różnorodności biologicznej.