Zajęcia z integracji sensorycznej to terapia, mająca na celu – jak wskazuje nazwa - integrowanie ludzkich zmysłów. Podczas zajęć z integracji sensorycznej terapeuci próbują dostarczyć uczestnikom różnorodnych bodźców w taki sposób, aby mózg miał możliwość je zarejestrować, uporządkować, a w końcu zintegrować pojedyncze doświadczenia zmysłowe w pewne funkcje.