Mówi się, że aktualnie gry komputerowe są do tego stopnia popularne, że wywierają wpływ na całe pokolenia. Toczą się nieustanne dyskusje o tym, czy spędzanie czasu w ten sposób jest niebezpieczne i czy jest w stanie przynieść jakieś korzyści. Niezwykle często podejmowany jest temat zbyt długiego i nagminnego grania przez najmłodszych i młodzież i skutków z tym związanych. Oprócz negatywnych następstw jest jednak całkiem dużo pozytywnych, występujących w zależności od charakteru gier, który jest preferowany.