W dzisiejszym świecie niezmiernie ważną kwestią społeczną bezsprzecznie jest rozrywka. Nikt z nas bowiem często nie wyobraża sobie normalnego funkcjonowania w naszym bardzo stresogennym świecie, bez w wielu przypadkach olbrzymiego wsparcia, które bezsprzecznie jest nam w stanie zagwarantować rozrywka.