W ubiegłych latach czasem dochodziło do sytuacji, że Konsumenci miewali trudności z nabyciem odpowiedniej garderoby. W przypadku osób noszących znaczne ubrania pojawiały się trudności z dostępem do odpowiednich rozmiarów.