Press "Enter" to skip to content

Zarządzenie REACH dbając o ochronę środowiska oraz stan zdrowia człowieka nadzoruje, rejestruje i ocenia chemikalia stosowane przez przedsiębiorstwa

REACH to przepis Unii Europejskiej w celu ochrony środowiska i zdrowia człowieka przed ryzykami, które mogą stanowić substancje syntetyczne. Rozporządzenie to także upowszechnia alternatywne sposoby oceny ryzyka kreowanych przez surowce chemiczne w celu testów na zwierzętach.

recykling

Rozporządzenie REACH dotyczy wszelkich surowców chemicznych, jakie stanowić mogą zagrożenie. Zarówno używanych w procesach przemysłowych, ale też tych, które mamy na co dzień, na przykład detergenty czy farby, a także składniki produktów, takich jak ubiór, meble oraz sprzęty elektryczne. Zatem REACH dotyczy większości firm w UE.

Postuluje też to zarządzenie, by ciężar odpowiedzialności na właściwy sposób użycia i utylizacje surowców chemicznych spoczywał na firmach. Zgodnie z warunkami przedsiębiorstwa muszą posiadać wiedzę i nadzorować zagrożenie powiązane z substancjami przetwarzanymi i wprowadzanymi do obrotu w UE. Powinny także udowodnić, że surowce syntetyczne są bezpiecznie stosowane i zakomunikować o tym klienta. Tymczasem substancje syntetyczne kreujące największe niebezpieczeństwo dla atmosfery i stanu zdrowia powinny być zastąpione mniej niepewnymi wymiennikami.

Firmy muszą rejestrować surowce chemiczne i powinny też współdziałać z innymi przedsiębiorstwami mającymi te same materiały. Rozporządzenie REACH narzuca także procedury gromadzenia oraz oceny informacji dotyczących własności materiałów chemicznych i połączonych z nimi zagrożeniami.

Książki prawnicze

Autor: Brian Holland
Źródło: http://www.flickr.com

Odbiera pisma spisujące chemikalia od firm stosujących je w zakładach i analizuje je pod kontem wymagań, a Unia Europejska wydaje diagnozę w stosunku do ryzyka jakie kreują dla atmosfery oraz zdrowia.

Jeżeli zainteresował Cię ten artykuł, kliknij ten link – to naprawdę świetne omówienie tego tematu. Obowiązkowo to przeczytaj!

Zobacz również: prawo europejskie.

Comments are closed.