Press "Enter" to skip to content

Z jakiego powodu zawodowe szkolenia pełnią tak dużą rolę zarówno dla pracowników jak i właścicieli firm.

Obecnie chcąc być konkurencyjnym na rynku należy mocno się starać, w przeciwnym przypadku okazać się może, że będzie się pozostawało z tyłu. A inwestycje te obejmować powinny nie tylko kupno zaawansowanych urządzeń czy technologii, lecz również odpowiednie wyszkolenie swoich pracowników.

szkolenie

Autor: tec_estromberg
Źródło: http://www.flickr.com

Do niejednego właściciela firmy jeszcze nie dociera to, że sukces ich działalności w dużym stopniu zależeć będzie od pracującej załogi. Zmotywowanej, lojalnej, lecz również należycie przeszkolonej, aby ludzie dawali sobie radę we wszystkich sytuacjach. I tacy przedsiębiorcy często mają problemy z kadrami, gdyż pracownicy, jakim nie będzie się dawać możliwości rozwoju zaczynają szukać jakiś innych możliwości. Z tego też powodu w interesie tak własnej firmy, jak i zatrudnionych w niej ludzi należy zacząć inwestować w dobry system kursów podnoszących zakres kwalifikacji. Być może w wielu przypadkach argumentem na nie będą wydatki, które trzeba będzie ponieść z tego tytułu. Jednak jak pokazują badania, pieniądze wydane na szkolenia zawodowe dla swoich pracowników będą się zwracać nawet kilka razy w najbliższym czasie.

Generalnie zawodowe szkolenia dzieli się na dwie grupy, to znaczy miękkie i twarde. Twarde szkolenia to przede wszystkim uzyskiwanie konkretnej wiedzy z danego tematu. Przykładem takich szkoleń będą między innymi kursy językowe, z technologii informatycznych czy księgowości. W czasie nich biorący udział uzyskują wiadomości, jakie będą mogli później zastosować podczas wykonywania pracy (zobacz mobbing) zawodowej. Z kolei szkolenia miękkie będą obejmować zagadnienia wiążące się z organizacją i jakością pracy. Są one bardzo przydatne w przypadku pracowników mających duży kontakt z ludźmi, ucząc na przykład komunikacji czy radzenia sobie ze stresem. Bardzo przydatne dla zwiększania zakresu kompetencji pracowników są też różnego rodzaju warsztaty. W czasie nich przeprowadzane są różne ćwiczenia z danego zakresu, przez co uczestnicy mogą zweryfikować swoją wiedzę w praktycznych przypadkach, a także poznać sposoby postępowania w nietypowych przypadkach.

Comments are closed.