Press "Enter" to skip to content

W jaki sposób zostać lektorem języka angielskiego?

Zawód pedagoga jest to jeden z najstarszych zawodów świata – kalkuluje się, iż mógł zaistnieć równolegle z zawodem rękodzielnika.
Mało tego, uważa się, że zawód ten jest jednym z zajęć z najogromniejszą przyszłością, zaś lektor języka angielskiego jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych profesjonalistów.

lektor języka angielskiego

Autor: Lovepro
Źródło: http://www.flickr.com

Oprócz stosownego wykształcenia zawodowego, lektor języka angielskiego winien się cechować specjalnymi cechami osobowościowymi, jakie pomogą mu sprawnie oraz efektywnie przekazać wiedzę swym słuchaczom. Na pewno powinien on potrafić dobrać stopień przekazywanej merytorycznej wiedzy w taki sposób, aby była ona w pełni zrozumiała dla uczniów. Prócz tego konieczne w tego typu pracy jest opanowanie i cierpliwość i wysoka kultura osobista. Lektor języka angielskiego powinien być rozmowny, rzetelny jak też solidny. Jako nauczyciel (zobacz również pedagogika) powinien zbudować należyte relacje z uczniami jak też motywować ich.
Fach lektora języków obcych to olbrzymie wyzwanie. Wymaga doskonałej znajomości obcego języka, dydaktycznych umiejętności a także wytrwałości. Pozwala też – jak żaden inny – połączyć pracę zawodową i rozwój z zadowoleniem. Lektorzy zaangażowani w profesjonalnej szkole języków obcych mają nierzadko do dyspozycji dostęp do najświeższych materiałów dydaktycznych jak też kursów. Lektorzy języków obcych często sami wybierają godziny oraz dni w jakich będą pracować.

Dzięki temu będą mieć wolny czas na innego rodzaju zajęcia, jakie sprawiają im najogromniejszą radość. Mają zatem swe pasje, nie wyłącznie połączone z doskonałą znajomością obcego języka. Wielu podróżuje po świecie.