Press "Enter" to skip to content

Czym powinien się charakteryzować dobry pretendent na kierownika regionalnego?

Tego typu kierownik sprzedaży ma za zadanie organizować pracę wszystkich jednostek firmy na podległym jemu obszarze oraz zarządza swoją komórką. Jest to stanowisko niezwykle odpowiedzialne i wymagające znacznego doświadczenia oraz konkretnych umiejętności.
Kierownik opracowuje krótko- i długoterminowe plany sprzedażowe, dba również o ich poprawne realizowanie.

Tego typu kierownik regionalny wyznacza zadania dla pojedynczych oddziałów, sprawuje dozór nad grupą przedstawicieli handlowych. Regionalny kierownik sprzedaży zajmuje się m.in. administrowaniem grupą przedstawicieli handlowych, czyli zajmuje się ich motywowaniem, troszczy się o właściwe środowisko pracy, zapewnia kursy oraz rozlicza z powierzonych zadań. Do innych obowiązków należy tworzenie planów sprzedażowych oraz kontrola ich realizacji. Następnym obowiązkiem jest monitorowanie rynku oraz przedsięwzięć konkurencji. Jeszcze odmiennym obowiązkiem jest analizowanie zapotrzebowań klientów czy sprawowanie nadzoru nad działalnością podległych jemu filii czy kontrola zwyczajów sprzedaży.
kierownik regionalny

Autor: Gobierno Aguascalientes
Źródło: http://www.flickr.com
Do obowiązków kierownika regionalnego należy również negocjowanie warunków handlowych z klientami czy też reprezentowanie firmy i dbanie o jej jak najlepszy wizerunek. Kierownik regionalny musi legitymować się wykształceniem wyższym, najlepiej ekonomicznym lub z branży, w której działa konkretna spółka. Czasem jednak wystarczające jest doświadczenie oraz wykształcenie średnie. Niezbędne jest przynajmniej kilkuletnie doświadczenie w administrowaniu sprzedażą oraz w sprzedaży towarów z działu reprezentowanego przez spółkę.

Wymagana może być również znajomość j. angielskiego, prawo jazdy (testy na prawo jazdy) kat. B, dobra znajomość rynku, na jakim działa spółka, a także umiejętność obsługiwania komputerów.