Press "Enter" to skip to content

Czy określenie „j. holenderski” jest poprawne?

Bardzo często dla określenia j. Królestwa Zjednoczonych Niderlandów albo Holandii wykorzystuje się wymuszonej nazwy „j. holenderski”.
Niestety nie można wykorzystywać zamiennie wyrazu „niderlandzki”, gdyż obydwa te przymiotniki mają wyznaczoną definicję oraz używanie ich w identycznym znaczeniu po prostu jest błędem.

J. tłumacz niderlandzki zalicza się do rodziny języków germańskich, z którymi jest spokrewniony. Zaistniał on w około 700 r. i formował się przez całe średniowiecze. Dziś najbardziej poPULarny jest on w zachodniej części Europy. Jest on językiem urzędowym w Holandii i Belgii. Poza tym używają go mieszkańcy północno-wschodniej Francji i Niemiec, Arubie, w Surinamie i w dawnych Antylach Holenderskich. Kiedyś było to tzw. autonomiczne terytorium w Małych Antylach na obszarze Ameryki Środkowej. Obejmowało ono 5 wysp na Morzu Karaibskim.
niderlandzki

Źródło: littletikes.com
szpital

Pieniądze, Euro

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu
W Polsce przez dużo lat w stosunku do języka stosowanego w Holandii i Belgii wykorzystywano nazwy „holenderski”. Po podpisaniu tzw. językowej Unii w roku 1980 pomiędzy tymi krajami, w naszym kraju wprowadzono nazwę język niderlandzki. Porozumienie to tyczyło się wspólnego j. Unii, a język taki uzyskał nazwę niderlandzkiego. Naturalnie, różnią się one wzajemnie morfologią, fonetyka, słownictwem oraz składnią, ale oficjalnie Krajowa Rada Języka Polskiego uznała, że w Polsce na określanie języka tamtejszych rejonów wykorzystuje się nazwy „niderlandzki”. Nazwę „holenderski” rekomenduje jednak Standaryzacja Nazw Geograficznych i Wydawnictwo PWN, które stosuje również w swoich publikacjach wyrażenie „flamandzki”. Po ujednoliceniu nazwy języka niderlandzkiego, nadal zostały w użyciu wyrazy „holenderski” i „flamandzki”, przy czym uzyskały one swe nowe znaczenie.

Dzisiaj zamiast określenia „język” w odniesieniu do holenderskiego, wykorzystuje się wyrażenie „dialekt”. Jest to zatem lokalna odmiana języka niderlandzkiego. W wypadku etnolektu holenderskiego tyczy się on odmiany stosowanej w prowincjach Holandia Południowa i Holandia Północna.