Press "Enter" to skip to content

Co robią firmy windykacyjne? Kwestie zalegających z opłatami kontrahentów i odzyskiwanie zaległych płatności.

Często się zdarza, że firmy, które domagają się od swoich klientów opłacenia nieterminowych należności, chcą to zrobić samodzielnie. Najpierw wysyłają monit i kierują do kontrahentów wezwania do zapłaty, lecz jeżeli wszystkie te działania nie dają oczekiwanego rezultatu a należności nadal pozostają wysokie, ostatecznie decydują się zlecić firmie zewnętrznej odzyskanie należnych im sum.

Pracownicy firmy windykacyjnej

Autor: Neil Cummings
Źródło: http://www.flickr.com
Czasami zdarza się, że sprzedają im cały dług za procent całej kwoty, by po prostu się tego pozbyć i wyprostować sprawy księgowe (na przykład przed bilansem całorocznym). Wtedy dług przejmuje firma windykacyjna – . Ogólnie wiadomo, iż firmy windykacyjne muszą poważnie podchodzić do obowiązujących w Polsce przepisów prawa, które dookreślają ich działania i są inne od działań komorniczych. Firma windykacyjna powinna na początku określić kwotę zadłużenia w sporządzonym w tym celu dokumencie adresowanym do dłużnika i wzywającym go do zapłaty kwoty zadłużenia. Dokument ten wyznacza także czas, za który wierzyciel domaga się zapłaty zaległości.

Standardowy okres windykacji polubownej nie jest dłuższy niż dwa tygodnie, a później sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego. Jeśli to nie przynosi rezultatu, firma (polecamy https://www.forsel.pl/kredyty-dla-firm/kredyt-obrotowy) posuwa się do windykacji twardej. Niestety sytuacja w naszym kraju jest taka, że windykacja spóźnionych należności jest niezbędna do tego, aby każda firma bez problemów mogła realizować swoją działalność gospodarczą. Domaganie się zapłaty zaległych faktur nie jest niczym komfortowym, zwłaszcza gdy dłużnik nie jest chętny do współpracy. Może to budzić frustrację, bo przedsiębiorstwa po prostu muszą terminowo wypłacać pensje personelowi, poza tym – wykonały już swoją pracę, więc zapłata za nią jest po prostu naturalna.

Bilon

Autor: Ttaaj
Źródło: http://www.flickr.com
Poza tym, nieuiszczanie opłat za zobowiązania finansowe wobec przedsiębiorstw w dużej skali może prędzej czy później spowodować utratę płynności finansowej danej firmy. W tej sytuacji powierzenie długów firmie windykacyjnej jest mądre, ponieważ od razu przedsiębiorstwo może operować należnymi jej pieniędzmi, inwestować je, wypłacać pensje. Firma będzie mogła też wyjaśnić sprawy rachunkowe i zapomnieć o zaległościach, a ściąganiem należności zajmuje się wtedy tylko firma windykacyjna. Nie od dziś wiadomo, że każdy klient i przedsiębiorca musi wywiązywać się z zaciągniętych zobowiązań, nie zważając na to, czy jest to zapłata kredytu czy rata za suszarkę. Firma, która sprzedała nam jakąś usługęalbo towar, już wywiązała się ze swej części umowy, a my nie płacąc za to, działamy zupełnie odwrotnie.

Comments are closed.