Press "Enter" to skip to content

Umowa zlecenie – na co musimy uważać podczas podpisywania?

Umowa zlecenie jest to umowa cywilnoprawna, mieniona także umową śmieciową, jest coraz chętniej wykorzystywaną formą współpracy z pracownikami.
Jej podpisanie niesie ze sobą – z punktu spojrzenia pracownika – mnóstwo niedogodności jak też niewiele zysków.

Z punktu widzenia chlebodawcy sytuacja będzie odwrotna. Z jakiego powodu? Gdyż umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną więc nie podlega przepisom prawa pracy. Ów tyczy się osób zaangażowanych na podstawie umowy o pracę. Chlebodawca więc nie uiści za pracownicze badania (sprawdź tu) osoby współpracującej na podstawie umowy zlecenia, nie wyśle jej także na szkolenia z zakresu BHP. Nie będzie musiał również prowadzić dla zatrudnionego teczki osobowej ani także ewidencji czasu pracy. Pracodawca zyskuje też na tym, iż zleceniobiorca nie ma prawa do urlopu . Do tego kooperację ze zleceniobiorcą może właściwie rozwiązać w każdym momencie, nie martwiąc się okresami wymówienia. Wszystko to sprawia, iż taka forma świadczenia pracy będzie dla chlebodawców korzystna.

umowa zlecenie wzór

Autor: Butz.2013
Źródło: http://www.flickr.com
Co zyskują na umowie cywilnoprawnej pracownicy? Dla pewnej grupy będzie to świetna okazja do dorobienia w sytuacji, kiedy pracują już w jakimś miejscu na etacie. Umowa (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-umowa-darowizny-samochodu-wzor-z-omowieniem) zlecenie gwarantuje im elastyczność w świadczeniu usług. Dla pozostałych to okazja do jakiegoś. Atutem dla pracownika jest to, że chlebodawca nie może nakazać realizowania zlecenia w wyznaczonym miejscu i czasie, albowiem jest to zapis specyficzny dla umowy o pracę, natomiast gdyby takową chlebodawca chciał podpisać, uczyniłby to.

Formalnie zleceniodawca oczekuje wyłącznie, iż zlecenie będzie wykonywane w określonym czasie, zatem zleceniobiorca może polecić jego przeprowadzenie komuś innemu, chociaż w praktyce zdarza się to niezmiernie rzadko. Czasami zatem korzystniejsza dla pracownika będzie umowa zlecenie wzór jakiej bez problemu ściągniesz z netu.

Comments are closed.