Press "Enter" to skip to content

Najczęściej wybierane a najbardziej opłacalne kierunki studiów

Ostatnio na terenie kraju znacznie wzrósł odsetek osób studiujących na wyższych uczelniach. Pojawiło się bowiem przekonanie, że jedynie osobom wykształconym uda się dostać wysoko płatną posadę. Niestety nie w każdym przypadku jest to prawdziwe. Często okazuje się, że jest w kraju dużo osób o wyższym wykształceniu na danym kierunku i większa część z nich pozostaje bezrobotna. Ma to miejsce w szczególności w przypadku niektórych kierunków humanistycznych, na które jest bardzo dużo chętnych.

Studenci

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Ogólnie więcej jest kandydatów na kierunki tego typu niż na przykład na uczelnie techniczne. Natomiast dużo absolwentów politechnik wyjeżdża do innych krajów, gdyz tam praca w określonym zawodzie znacznie bardziej się opłaca niż w Polsce. Poza tym coraz częściej wybierane są kierunki nowe, takie jak przykładowo oligofrenopedagogika (więcej o kierunku). Pod tym obco brzmiącym określeniem kryje się nauczanie osób niepełnosprawnych umysłowo, a zatem na przykład nauczanie dzieci z zespołem Downa.

książki

Źródło: http://www.sxc.hu/

Często wybierane kierunki
Jak już zostało wspomniane, chętniej wybierane są kierunki bardziej humanistyczne. W ostatnim czasie ogromnie popularne stało się między innymi kulturoznawstwo. Niesłabnącą popularnością cieszy się filologia polska oraz filologie obce. Ponadto na uniwersytetach jest spora liczba młodych ludzi studiujących prawo. Należy ono do fakultetów trudniejszych, jednak w większej liczbie przypadków pozwala na zdobycie dobrze płatnej posady w przyszłości. Jeżeli chodzi o politechniki, jednym z najczęściej wybieranych kierunków jest informatyka (poznaj szczegóły). Dzieje się tak ponieważ obecnie właściwie w każdej branży przydają się pracownicy zaznajomieni z komputerami oraz programiści.

Jeżeli omawiana w tym serwisie kwestia jest według Ciebie zajmująca, to ponadto sprawdź również pozostałe warte przejrzenia teksty.

Informatykę można studiować także na uniwersytetach, jednak sposób nauczania jest odrobinę odmienny.

Studia podyplomowe (wybierz tutaj)
Ciekawą alternatywą dla studentów nie planujących robienia doktoratu są studia podyplomowe. Często bowiem oferują one takie kierunki, których nie ma na żadnej uczelni w tradycyjnym trybie studiów. Poprzez studia podyplomowe można także otrzymać dodatkowe wymagane wykształcenie do określonego zawodu, na przykład do pracy w bibliotece szkolnej, gdzie wymagane jest wykształcenie bibliotekarskie oraz pedagogiczne.

Comments are closed.