Press "Enter" to skip to content

Komornik jako funkcjonariusz publiczny, gwarant wykonalności orzeczeń prawniczych

Dłużnicy, którzy nie regulują własnych wierzytelności nie mogą czuć się bezkarni, któregoś dnia przybędzie do jego mieszkania komornik.
Komornik to urzędnik publiczny, gwarant wykonalności rozstrzygnięć sądowych wydanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej.
Znaczy to, że wykonując swoją pracę, egzekutor korzysta z wyjątkowej osłony prawa karnego, jaka należy się funkcjonariuszom publicznym.

zdecydowanie więcej zobaczysz pod tym adresem

Źródło: pixabay.com

Jednocześnie powinno się mieć na uwadze, że jako funkcjonariusz publiczny egzekutor podlega wyjątkowej odpowiedzialności w wypadku popełnienia przewinień urzędniczych. Komornik funkcjonuje przy sądach rejonowych, w rewirach. To obszar własności sądu rejonowego, czy też kilku sądów, w jakim pracuje przeważnie więcej niż jeden egzekutor.

Poczytaj więcej w opracowaniu (www.komornikolesno.pl/) innego tego typu artykułu – są w tamtym miejscu opublikowane niezwykle praktyczne dane, które na pewno wykorzystasz w praktyce.

Działa on zazwyczaj w swoim obszarze, jednak wierzyciel ma prawo wybrać egzekutora z odrębnego rewiru, a nawet różnej części państwa. Prawo prawo zamówień publicznych doboru nie należy się jedynie w tematach o egzekucje z posiadłości. Jego kluczowym obowiązkiem jest kierowanie egzekucji sądowej.

Egzekucje sądowe polegają na tym, że przy wdrożeniu scharakteryzowanych środków przymusu dąży się do wyegzekwowania z majątku dłużnika zapłaty dla wierzyciela. Procedura cywilna wyróżnia dwa warianty egzekucji sądowej, świadczeń finansowych, i niepieniężnych. Licytacje komornicze z Wrocławia potrafią być prowadzone z nieruchomości, ruchomości, uposażenia za pracę, z rachunków bankowych, z wierzytelności, oraz z innych praw majątkowych.

W działaniu egzekucyjnym zasadniczo obowiązek wskazania elementów majątku dłużnika leży na wierzycielu. Licytacje komornicze odbywają się zawsze publicznie, w obecności i pod nadzorem sędziego, również w obecności komornika – więcej o autorze.

Comments are closed.