Press "Enter" to skip to content

Kodeks pracy – co należy wiedzieć, decydując się na umowę o pracę?

Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy posiadają konkretne obowiązki, które są wynikiem obowiązującego w Polsce kodeksu pracy. Każdy pracownik, który podpisał umowę o pracę ma ustalony czas pracy. Wynosi on osiem godzin każdego dnia, co daje czterdzieści godzin w tygodniu. Jeśli po ośmiu godzinach osoba zatrudniona musi nadal być obecna w pracy, powstają nadgodziny.

kodeks pracy

Autor: photologue_np
Źródło: http://www.flickr.com
Jak mówi kodeks pracy za nadgodziny pracodawca zobowiązany jest udzielić pracownikowi dnia wolnego bądź wypłacić dodatkowe wynagrodzenie. Zasady wynagradzania lub udzielania dni wolnych za pracę poza ustawowymi godzinami pracy także reguluje kodeks pracy (ile należy mi się za Nadgodziny).

Jeżeli Twoim zdaniem prezentowany tekst jest ciekawy, to zobacz również pomocne źródło (https://francraft.com/szkolenie-przywodztwo-i-komunikacja-w-firmie/), które posiada intrygujące dane – one niewątpliwie Cię zaciekawią.

Osoby , które są zatrudnione, które chcą skorzystać z pomocy medycznej w publicznych placówkach służy zdrowia nie muszą już posiadać dokumentu, który potwierdza, że posiadają prawo (adwokat rozwody wrocław) do skorzystania z pomocy lekarza. Jeszcze jakiś czas temu takim dokumentem była legitymacja ubezpieczeniowa. Wydawana niegdyś legitymacja ubezpieczeniowa została wyparta elektroniczną weryfikacją uprawnień osób, które chcą skorzystać z pomocy lekarskiej, czyli dobrze sprawdzającym się systemem eWUŚ (jak wygląda legitymacja ubezpieczeniowa).

VAT

Autor: Jeff Djevdet
Źródło: http://www.flickr.com
Od 1993 roku obowiązuje w Polsce podatek od usług i towarów który określa się potocznie podatkiem VAT. W 2004 roku, po naszym wejściu do Unii Europejskiej pojawiła się konieczność dokonania zmian o tym podatku. Najmniejsza stawka podatku VAT to na chwilę obecną 15%. Od 2011 roku do końca roku 2016 w naszym kraju najniższą stosowaną stawką jest 23%. Konkretne towary i usługi są objęte niższymi stawkami. Stawki te to obecnie 5 oraz 8 %. Pięcioprocentowy podatek VAT naliczany jest na przykład na artykuły spożywcze , a także na książki. W każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej stosowane są odmienne stawki tego podatku. Największe stawki stosowane są na Węgrzech. W lipcu 2015 roku wprowadzony zmiany w podatku VAT. Na skutek tych zmian dodano załącznik numer 11 do ustawy o VAT. Wprowadzony załącznik numer 11 do ustawy o VAT obejmuje wykaz towarów, które zostały objęte odwrotnym mechanizmem obciążenia w podatku VAT. Na liście tej umieszczono między innymi sprzęt elektroniczny . Od 1 lipca 2015 roku nabywcy laptopów, telefonów, notebooków, tabletów i konsol do gier powinni poinformować o dokonanych transakcjach.

Comments are closed.