Brak aktywności ruchowej w wieku przedszkolnym ma prawa mieć znaczny, negatywny wpływ na całkowity proces rozwoju dziecka, ponieważ wstrzymuje jego rozwój ruchowy i fizyczny, a także ujemnie wpływa na jego umysłowość i poziom emocjonalny.